Հայաստան՝ ներկայացուցիչ 20,5 հազար սահմանումով շահագրությունը դեկտեմբերում - TunMun

Հայաստան՝ ներկայացուցիչ 20,5 հազար սահմանումով շահագրությունը դեկտեմբերում

Դեկտեմբերում, Արմենիայում հաճախորդները համալիրեցին հաստատելությունի ամբողջությամբ, ունեցավ 20,5 հազարի ավելին համարվող շահագրություն:

Հիմնական տեսակետերը:

 Գործումներ գործված բառարանարանում: 7,207 գործակից (35,1% ընդհանուր քանակից)

• Գնումանդում-Վաճառք: 4,557

• Նվիրման Տրամադրում: 2,400

• Ուղարկում: 45

ժառանգում: 3,975 գործակից (19,3%)

Առաջնորդման Գրանցում: 3,447 գործակից (16,8%)

Ապրանքապետության ընդհանուր՝

• Ազգային: 7,988 գործակից (38,9%)

• Տների Մուլտիհունկամային Շենքերով Բնակարաններ: 5,043 գործակից (24,5%)

• Բնակարաններ: 4,732 գործակից (23%)

Այս թվերը հասնում են Արմենիայի անշարժ շահագրության տարբեր տեսակետերին, ներառելով անելությունների, ժառանգումների եւ առաջնորդման գրա: