Գույքի հաշվիչ - TunMun

Բնակարանի արժեքի գնահատում

Մենք կստեղծենք հաշվետվություն բնակարանի վաճառքի կամ վարձակալության շուկայական արժեքի գնահատման վերաբերյալ՝ հիմնվելով նմանատիպ օբյեկտների հետ գործարքների մասին տեղեկատվության վրա: