Հայաստանում կստեղծվի անշարժ գույքի միասնական ռեգիստր - TunMun

Հայաստանում կստեղծվի անշարժ գույքի միասնական ռեգիստր

Հայաստանը պատրաստվում է հանրապետական անհրաժեշտ փուլում գործում անելու ամենավարժար նյութը շարահայկական գործակալության - երկրագրական գրասենյակի ստեղծմանը: Կադաստրայի կոմիտեի առաջին անգամածը, Սուրեն Թովմասյանը, հայտարարեց դա երկուշաբթին հանրային մամուլում: Նոր գրասենյակը նպաստում է բարելավությունն ու արդյունավետությունը գործակալության շուրջ, ավելի ճշտավոր տվյալներ համալիրելով և գնահատումների մասին:

"Մենք պլանավորում ենք ստեղծել Առողջական գրասենյակ: Ի հետո, մենք կհասնենք ավելի ճշտավոր պատկերարարություն անելով անշարժ գործերը, ու գիները կմոտենան իրարին հարմարությունից", - նշեց Թովմասյան:

Այսպիսին, նրա խորհրդով, գործում են նաև գործումը համալիրելու արագությունները սահմանող օրերին մեկնող գործընթացը, որը համակարգում է գնահատման