Պարզում ենք երիտասարդ ընտանիքների հիփոթեքի մանրամասները - TunMun

Պարզում ենք երիտասարդ ընտանիքների հիփոթեքի մանրամասները

Որպեսզի բարելավել բնակարանային պայմանները, շատ երիտասարդ ընտանեկան զույգեր օգտվում են բանկային ծառայություններից: Այդ կապակցությամբ Հայաստանում երիտասարդ ընտանիքների համար մշակվել է հիփոթեքային հատուկ ծրագիր։ Պետական նպատակային ծրագիրն ուղղված է երիտասարդ ընտանիքների բնակարանային խնդիրների հաղթահարման արդյունավետ համակարգի ներդրմանը և գործում է 2008 թվականից:

Նախագծի իրականացումը կնպաստի արտագաղթի նվազեցմանը, երկրում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը, ինչպես նաև հիփոթեքային վարկավորման համակարգի զարգացմանը: Ծրագիրը գործում է ոչ բոլոր բանկերում, պայմանները նույնպես տարբեր են, համարում է մի քանի տարբերակներ.

ԷվոկաԲանկ
Էվոկա Բանկն առաջարկում է հիփոթեքային վարկ "Երիտասարդ ընտանիքին ' մատչելի բնակարան" նորակառույց և երկրորդային շուկայի անշարժ գույք 120-180 ամիս մարման ժամկետով: Նորակառույց շենքերի համար հիփոթեքի տրամադրման պայմանները հետևյալն են. Երևանում և մարզերում ' 27 մլն դրամ, բայց ոչ ավելի, քան գնվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 80% – ը, 6.9% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, որը չի սուբսիդավորվում: Երևանում և մարզերում երկրորդային շուկայի համար 22.5 մլն դրամ, բայց ոչ ավելի, քան բանկի կողմից սահմանված անշարժ գույքի արժեքի 70% - ը (2% - ը սուբսիդավորվում է Երևանում բնակելի անշարժ գույքի գնման դեպքում, 4% - ը սուբսիդավորվում է երկրի մարզերում բնակելի անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում): Տոկոսադրույքը կարող է վերանայվել յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ, նաև պարտադիր է ունենալ կայուն եկամուտ և դրական վարկային պատմություն.

Գնման համար բնակելի անշարժ գույքի երկրորդային շուկայում անհրաժեշտ է կատարել կանխավճարը սկսած 10% - ից, իսկ գնման նորակառույց - սկսած 7.5% - ով:

IDBank
IDBank - ն առաջարկում է երիտասարդ ընտանիքների ծրագրով բնակարան ձեռք բերել 27 750 000 ՀՀ դրամ։ Վարկի առավելագույն գումարով 120-180 ամիս ժամկետով' սկսած տարեկան 7.4% -8.4% անվանական տոկոսադրույքով: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 9.25% - 10.1%: Երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում 'մինչև 22.5 մլն դրամ նորակառույց շենքերի ձեռքբերման դեպքում' մինչև 27 750 000 դրամ: Երկրորդային շուկայից գույքի ձեռք բերման դեպքում նվազագույն կանխավճարը 30% է, իսկ առաջնային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում 20%: Երևան քաղաքում և Հայաստանի մարզերում ձեռք բերվող անշարժ գույքի արժեքից երկրորդային շուկայից գույք ձեռք բերելու դեպքում 10% և առաջնային շուկայից գույք ձեռք բերելու դեպքում' 7.5% (Երևանում և ՀՀ մարզերում ձեռք բերվող անշարժ գույքի արժեքից): Բանկը առաջարկում է վարկի մարման հետևյալ եղանակները։

Անուիտետային-ֆիքսված վճարումներով մարման տեսակ, վարկի ողջ ժամկետի ընթացքում գնորդը յուրաքանչյուր ամիս իրականացնում է ֆիքսված վճարումներ (վարկի և տոկոսագումարների գումար)։

Տարբերակված-ենթադրում է վարկի մայր գումարի մարում հավասար մասերով, այստեղ վարկի հիմնական գումարը ամսական մարվում է հավասար մասերով, իսկ % - ը նվազում է յուրաքանչյուր վճարման հետ:

Ծրագրով կարող են օգտվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչպես նաև քաղաքացիություն չունեցող անձինք, բայց այն դեպքում, եթե ամուսիններից մեկը Հայաստանի քաղաքացի է: Ամուսինների գումարային տարիքը չպետք է գերազանցի 70 տարին, եթե դա թերի ընտանիք է, ապա ծնողի տարիքը չպետք է գերազանցի 35 տարին (ներառյալ):

Դիտարկենք IDBank-ում Երիտասարդ ընտանիքի համար հիփոթեքը, 25 088 662 դրամ արժողությամբ անշարժ գույքը (55 000 դոլար), 15 տարի ժամկետով, 10% կանխավճարով: 7.4 տոկոսադրույքով ամսական վճարը կկազմի 232 549 դրամ: Նշենք, որ հաշվարկը կատարվել է միջին տեսքով, վերջնական թվեր ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել բանկ: